Ilukooli reeglid

 1. Ilukooli võivad tulla õppima kõik vähemalt 16-aastased õppurid.
 2. Koolituspäevadele mitteilmumisest palun teatada telefoni teel (+372 5699 6000).
 3. Põhjendamatu mitteilmumine ei ole lubatud.
 4. Õpingute katkestamise korral õppemaksu ei tagastata.
 5. Pärast koolituse valimist saadame sulle e-mailile arve, mis peab olema täielikult tasutud 1 nädal enne koolitust.
 6. Kui õpilane ei saa koolitusel osaleda ja ta teatab sellest kirjalikult 48 tundi ette, siis tagastatakse koolituse tasu 70% või lepitakse kokku uus koolituse aeg. Kui õpilane teatab koolitusest loobumisest ette vähem kui 48 tundi, siis makstakse tagasi 50%. Koolituse poolelijätmisel raha ei tagastata.
 7. Kui õpilane on koolituspäevadel osalenud, kuid ei tee arvestust vastavalt eelpool loetletud kriteeriumidele, siis tunnistust ei väljastata ja raha ei kuulu tagastamisele. Kokkuleppel on võimalus võtta koolituspäevi juurde ja sooritada arvestus edukalt. Õpilasel on 2 kuud aega arvestuse sooritamiseks.
 8. ENNE EKSAMILE TULEMIST PEAB ÕPILANE HARJUTAMA MINIMAALSELT 5 MODELLI PEAL.
 9. Ilukoolil on õigus koolitusi tühistada, kui minimaalne inimeste arv ei täitu. Sellisel juhul tagastatakse maksumus täies ulatuses.
 10. Vaidlused õpilase ja koolitaja vahel lahendab ilukooli direktriss Kristina Toom, info@kristina.ee. Kui omavahel ei jõuta kokkuleppele, siis juba vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
 11. Arve tasumisel nõustub õpilane Moss Fashion OÜ koolitustingimustega.
 12. Õppekavade kvaliteedi tagamine:
  • õppekavad on koostatud professionaalsete ja kogenud koolitajate poolt;
  • õppekavasid koostades on lähtutud sellest, et koolitused sobiksid ka täiesti algajale, seetõttu on koolitused tehtud eriti põhjalikuks;
  • õppekavasid koostades tuginetakse ilusalongide nõuetele iluteenindajatele;
  • õppekavasid täiendatakse pidevalt vastavalt uuenenud nõuetele.
 13. Täiendkoolituse koolitaja kvaliteedi tagamine:

  • on läbinud täiendõppeid

  • on pikaajalise töökogemusega;

  • koolitajatel on olemas kvaliteedi sertifikaadid;

  • koolitajad töötavad igapäevaselt antud valdkonnas.

 14. Nõuded ja tingimused õppekeskonnale koolituste läbiviimisel:

  • Koolitustele on võimalik registreeruda e-maili ja Töötukassa iseteeninduse teel;

  • koolitus tagab toetava õppekeskonna;

  • nädal enne koolitust saadetakse laiali vajalik info;

  • õppeklassid on puhtad, valgusrikkad ning olemas on kõik vajalikud esemed;

  • koolitusteks on ettevalmistatud konspektid ja komplektid;

  • koolitajad peavad ajakavast kinni ja tagavad ettenähtud pausid;

  • tagame koolitusel üksikisikulise arengu.

 15. Tagasiside kogumise kord:
  • Tagasidet saavad õpilased jätta meie online-süsteemi ja Facebook-i lehele.
  • Igale õpilasele saadetakse automaatselt tagasiside jätmise vorm
  • Kogutud tagasiside võetakse arvesse koolituste arendamisel.
 16. Koolituse lõpetamise tingimused:

  • Õpilane peab läbima kõik koolituse punktid ja osalema tundides täismahus;

  • koolituse edukaks läbimiseks on vajalik teooriaeksami ja arvestustöö positiivne sooritamine;

  • kohustusliku iseseisva töö läbimine;

  • õpilane saab peale koolituse lõppu vastava sertifikaadi.

Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga. Küsi meilt pakkumist!

Teeme koostööd Töötukassaga, pöördu info saamiseks meie poole – aitame taotluse esitamisel.

Kui jääd hätta, siis küsi ilukoolilt alati abi!

Meelespea õpilasele, kes tuleb koolitusele:

 • Võta kaasa vahetusjalatsid
 • Lepi modelliga kokku täpne aeg, millal ta peab koolitusele tulema.
 • Kui sul juba on olemas töövahendid, siis võta need koolitusele kaasa. Kui sul on koolitus ilma komplektita, siis pead endale ise võtma kaasa mõlema käe pintsetid.
 • Võta koolituskomplekt ja konspekt kaasa IGALE KOOLITUSPÄEVALE.
 • Kui tuled autoga, siis otsi varakult välja soodne parkla. Asukoht ja parkimine

Moss Fashion OÜ

Registrikood: 11901611